+90 262 641 85 89
ANASAYFA KURUMSAL PROJELERİMİZ DİZAYN VE PROJE MAKİNE & EKİPMANLAR PROJE TAŞIMACILIĞI HABERLER İLETİŞİM
KURUMSAL
Seç-K Politikası
SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE,  KALİTE (SEÇ-K) ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI
 
SARILAR, ağır nakliye,ağır kaldırma işleri, montaj, liman hizmetleri faaliyetleri sırasında Türkiye liderliğini korumak, Dünya liderliğini yakalamak için en üst düzeyde çalışmalar yapmak,  çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için;
 
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini çalışmalarımızın her aşamasına entegre ederek, İşlerimizde sürekli gelişim ilkesine göre hareket etmeyi,
 
Müşteri tatmininin sürekliliğini sağlamak, çevreyi korumak ve iş sağlığı, güvenliğini en üst düzeyde tutmak için en son teknolojiye yatırım yapmayı,
 
Müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı , müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas alınan, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul eden, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmeyi,
 
Projeleri istenen süre ve bedellerde tamamlamak için gerekli kaynak ve iş planlaması yapmayı,
 
En önemli kaynağın insan olduğu bilincinde olup, tüm çalışanların aynı duyarlılığa erişmesi için sürekli eğitim vermeyi,
 
Tedarikçi ve taşeronlarımızla birlikte; karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmayı, maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumak; bu tehlikelerden kaynaklanabilecek yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almayı, sürekli eğitmeyi, bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 
Yürürlükte bulunan yasal mevzuata ve müşteri şartnamelerine uymayı,
 
Risklerin bertaraf edilmesi veya minimize edilmesi için gerekli önlemleri almayı, acil durum planları yapmayı, bu planları komşu kuruluş ve yasal makamlarla ve yetkililerle   paylaşmayı, acil durum hazırlıklarımızı yıllık tatbikatlar ile gözden geçirmeyi ve eksikliklerimizi gidermeyi,
 
Kazaların, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
 
Yönetim Sistemlerinin performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi,
 
SEÇ-K sorumluluğunun ve bilincinin her seviyede anlaşılması ve paylaşılması amacıyla tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
 
Çevre boyutlarını ve İSG tehlikelerini değerlendirmeyi, kontrol altına almayı ve riski yüksek olan konularda projeler geliştirerek çevre ve İSG performansımızı sürekli iyileştirmeyi, firmamızda gerçekleşen tüm değişimleri İSİG ve Çevre boyutuyla da yönetmeyi, Çevre ve İSG performansımızı ilgili taraflarla açık bir şekilde paylaşmayı,
 
Atıkları minimize etmek için gerekli önlemleri almayı, en az kirlilik yaratan ve İSG tehlikesi oluşturan süreçler ile iş ekipmanlarını seçerek ve kullanarak kirliliği oluşmadan önlemeyi, tehlike yaratmamayı, kirliliği kaynağında azaltmayı, kullanılan ileri teknolojiler ile alıcı ortamları korumayı, ülke ekonomisine katkı sağlayan geri kazanım yöntemleri uygulamayı, tüm çalışmaları   tasarlarken ve uygularken, en son teknoloji ve gelişmeleri dikkate almayı,
 
Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmayı  taahhüt ederiz.
 
 
 
HANİFİ GÜRBÜZ  
Yönetim Kurulu Başkanı